Rodinné finance

Provedeme vás světem osobních financí od A až do Z. S každým klientem jednáme individuálně a s lidským přístupem. Respektujeme klientova přání, požadavky a pomáháme mu dosáhnout jeho finančních cílů.

Součástí naší práce je komplexní řešení šité na míru, které se opírá o nezávislý výběr produktů z celého trhu. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře, průběžné péči a servisu.

Zajištění příjmů

Pomůžeme vám se připravit na rizika hrozící v důsledku neočekávaných událostí, které mají vliv na pokles, nebo ztrátu příjmu. S přihlédnutím k vaší současné situaci společně vybereme vhodné řešení pro danou oblast.

Zajištění majetku

Zajistíme vám vhodné pojištění vaší nemovitosti, domácnosti či vozidla. U stávajících smluv pojištění nemovitosti zrevidujeme, zda pojistná ochrana odpovídá aktuální výši, u pojištění vozidel pak, zda zbytečně nepřeplácíte na pojistném.

Financování

Vyřídíme s vámi vše potřebné pro získání finančních prostředků k realizaci vašich cílů. Porovnáme nabídku poskytovatelů úvěrů napříč trhem a vybereme pro vás tu nejvýhodnější z nich. Staráme se o hladký průběh celého úvěrového procesu.

Spoření a investice

Pomáháme klientům dosahovat jejich finančních cílů, jako jsou např. zabezpečení na stáří, koupě či rekonstrukce nemovitosti, pořízení nového vozidla, spoření pro děti, nebo vytvoření renty. Při sestavování investičního portfolia pracujeme s celou škálou investičních nástrojů.